Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Opúšťanie tela, astrálne cestovanie je základ šamanizmu. "Halucinogénne" látky tomu pomáhajú

Pod pojmom šamanizmus v tomto kontexte myslíme čisté a nepošpinené poznanie našich dávnych predkov a mnohých domorodých kultúr. Šamanizmus nie je náboženstvo. Je niečím veľmi podobným vede – v podstate je to veda – nie je to viera – nie je to náboženstvo. Šamanizmus sa zakladá na tom čo vidíme, nie je to slepá viera v niečo.
Podobne ako vedci/vynálezci v rôznych častiach planéty došli nezávislo od seba k rovnakým vynálezom, k rovnakému poznaniu, podobne aj šamanské učenie vo všetkých častiach planéty v domorodých kultúrach je na veľké prekvapenie rovnaké (napr. učenie o základných 7 čakrách, astrálne cestovanie, charakteristický popis reality a svetov na báze astrálneho cestovania). Poznanie je len jedno – pravda je len jedna.

Opúšťanie tela, astrálne cestovanie je základ šamanizmu

O čo ide? Čo to vlastne je? Každý človek, ktorý nemá vyložene ateisticko-materialistické presvedčenie nemá problém veriť v to, že smrťou tela sa život nekončí – teda, že duša opúšťa telo a odchádza do iných svetov. Aj v kresťanstve sa verí v posmrtný život. (Poznámka na okraj: to čo sa bude diať po smrti sa samozrejme podľa kresťanského a šamanského učenia líši). http://www.zazitky-blizske-smrti.cz/ https://www.youtube.com/watch?v=C0JUDnwmhCo https://www.youtube.com/watch?v=qn6jEIwsdmY
Tiež máme informácie o tom, že ľudia, ktorí sa ocitli na hranici života a smrti, mali tzv. klinickú smrť, mali tzv. mimotelový zážitok, videli ako ich duch opúšťa telo (dívali sa zhora na svoje telo).
Opustiť telo je možné za určitých špecifických podmienok niektorými psychoaktívnymi látkami ako je napr. DMT, psylocibín, LSD, DXM.
Ďalej opustiť telo je možné pomocou šamanských meditačných techník – deje sa to poležiace so zažmúrenými očami.
Aby sa človeku otvorila schopnosť opúšťať telo, vyžaduje si to vytrvalý mnohoročný meditačný tréning – nieje to tak jednoduché, hoci nejaké 1% ľudí má na to lepšie predispozície, že naučiť sa opúšťať telo je pre nich omnoho ľahšie a jednoduchšie.
Avšak samotné opúšťanie tela ešte nie je definitívne víťazstvo: na to aby bol človek schopný prečesávať všetky astrálne úrovne, aby sa v nich zorientoval a vôbec do nich dostal, vedel sa nimi pohybovať, si vyžaduje ďalší tvrdý a vytrvalý tréning.
 
Pôvodní kmeňoví amazonskí šamani v Peru si ešte dodnes zachovali niekoľko tisíc rokov starú šamanskú tradíciu z generácie na generáciu. Sú to majstri v opúšťaní tela – ako jedni z mála ľudí aj reálne vedia ako funguje tento svet. V stave opusteného tela dokážu šamani komunikovať s vysokými anjelskými bytosťami a tieto bytosti im pomáhajú v liečení alebo im pomáhajú ľudí zbaviť finančných problémov a iných ťažkých životných osudov.  

Šamanizmus vs náboženstvo

Šamanizmus nie je náboženstvo – šamanizmus nie je slepá náboženská viera v niečo. Šamani neveria, šamani vedia a vidia. Preto je správne vážne vziať do úvahy tvrdenie šamanov, že náboženstvo je dielom temných síl, že cieľom náboženstva/kresťanstva je zabrániť ľuďom aby mali kontakt so skutočným Bohom-Absolútnom.