Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Ako užívať ajavasku/DMT bezpečne?

Ako najväčšie riziká ajavasky je bezpochyby srdcový infarkt. A v dôsledku srdcového infarktu môže dôjsť ku smrti. Podobný účinok ako DMT majú aj lysohlávky (psylocibín): v Holandsku bola zo začiatku na túto látku veľmi voľná legislatívna rovnako ako na konope, ale po početnejšom výskyte smrteľných prípadov legislatívu na túto látku opäť sprísnili. Avšak samozrejme vo všetkých smrteľných prípadoch išlo o ľudí chorých na srdce. Ajavasku nemusí srdce vydržať. Ide až o dvojitú záťaž na srdce. DMT (ajavaska), by bolo úplne neúčinné bez použitia MAOI. Samotný inhibítor mono-amín-oxidázy, skratka MAOI, alebo IMAO (ako je napr. harmín, harmalín) radikálne zvyšuje krvný tlak, zvyšuje aktivitu noradrenalínových nervových receptorov, čo má úplne rovnaký efekt akoby Vám lekár pichol do žili adrenalín. Takto silné zvýšenie krvného tlaku je samo o sebe vážnym rizikom na srdce.
Druhé riziko na srdce je samotná účinná látka DMT. Máme vedecké štúdie o tom ako DMT spôsobuje filiácie/ arytmie na srdci, preto ajavaskový rituál by pre človeka chorého na srdce bol smrteľný.

Ako sa vyhnúť rizikám

Pred použitím DMT je naprosto nevyhnutné (ak to chce človek robiť zodpovedne a bezpečne) si dať urobiť vyšetrenie srdca u lekára kardiológa. Počas používania DMT, je naprosto nevyhnutné použiť účinný liek na zníženie krvného tlaku ako je napr. betablokátor, pričom dávka musí byť vysoká – krvný tlak je ideálne mať mierne pod priemerom. Vysoký krvný tlak počas účinku IMAO, harmalínu a DMT je vážnym zdravotným rizikom.
V žiadnom prípade nepoužívať kombináciu IMAO (napr. harmalínu) a psylocibínu alebo meskalínu (=účinná látka halucinogénneho kaktusu).
Dávka rastliny obsahujúcej IMAO alebo harmalínu, harmínu musí byť relatívne nízka. Ak by spôsobovala halucinácie len tento typ látky sám o sebe, dávka by bola najmenej 5krát vyššia ako je potrebné – treba sa vyhnúť zbytočným rizikám na srdce. Cieľom IMAO alebo harmalínu, harmínu je len zabezpečiť účinnosť látke DMT.

„Expedícia Peru“ a Petr Chobot

Viacero ľudí v ČR sprostredkuváva zájazdy do Peru za ajavaskou vrátane Petra Chobota, ktorý to nazýva „expedícia do Peru“. Dôrazne túto vec neodporúčame. V prípade srdcového infarktu Vám v pralese nikto nepomôže. V nejakej verejne dostupnej prednáške som počul Petra Chobota, že tá pravá ajavaska je výlučne len výlučne IMAO. Chlapík sa tomu zjavne nerozumie. Áno je to skutočne pravda že aj samotné IMAO má psychoaktívne účinky, avšak zďaleka nie sú tak intenzívne ako v kombinácii s liánami ajavasky. Ak užijete len IMAO samotný pri nízkych dávkach to nebude mať žiadne hmatateľné účinky a pri vysokých dávkach riskujete srdcový infarkt.
Považujem len za otázku času kedy na „expedíciách do Peru“ dôjde aj ku smrteľným prípadom. Len zázrakom sa tak doteraz nestalo. Alebo možno sa aj stalo, len sa to podarilo ututlať.
Ajavaskovú zmes možno na "expedícii Peru" užívajú bezpečne - áno je to skutočne možné aj v celku bezpečne pri nízkych dávkach, ale potom účinky na psychiku budú zanedbateľné čo v praxi znamená, že ľudia vyhodili 4000 EUR zbytočne, hoci do Peru cestovali za ajavaskou.

Psychóza

Počul som o trvalých následkoch niektorých ľudí z Českej republiky po užití ajavasky v Južnej Amerike. Dotyčný dostal mal psychózu. Neexistujú vedecké štúdie, že užívanie DMT by spôsobovalo psychózu. Dôvod tohto negatívneho prípadu mohla byť privysoká dávka, alebo sa do ajavaskovej zmesy pridalo čo tam nepatrí ako napr. meskalín (halucinogénny kaktus) alebo huby obsahujúce psylocibín. Týmto látkam sa tak posilní účinok aj 10 násobne a dĺžka ich účinku môže byť aj 3 dni. Tieto látky sa nemú používať v kombinácii s rastlinami obsahujúce harmín, harmalín.

Na akútnu psychózu, ak je človek ešte pod vplyvom DMT a MAO A je najlepší liek antipsychotikum risperidón samotný.

Užitočné odkazy

https://en.wikipedia.org/wiki/N,N-Dimethyltryptamine
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmaline
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmine
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoamine_oxidase_inhibitor

Prečo ajavaska a meskalín vyvolávajú zvracanie?

Najmä pri ajavaske je zvracanie vážnym zdravotným rizikom, hrozí udusenie zvratkami. Dôvod zvracania je vo vede jasne vysvetlený. Mnohé psychedeliká pôsobiace na serotonínové receptory, pôsobia aj na tie druhy serotonínových receptorov, ktoré zodpovedajú za chuť k jedlu a majú vysoký výskyt dokonca aj v samotnej tráviacej sústave v črevách. Konkrétne za to zodpovedá serotonínový receptor typu tri. Ak sú serotoninové receptory typu tri (=5-HT3) príliš aktívne, spôsobí to pocit zvracania a nechuť k jedlu. Naopak mnohé antipsychotiká aktivitu tomuto receptoru znižujú, čím človeku moc dobre chutí a potom psychiatrický pacient priberá na váhe a má problém s obezitou. Antagonisty na receptory typu tri sa používajú na zvýšenie chuti do jedla pri chemoterapii, proti zvracaniu po anestéze (kvôli nízkej odbornej spôsobilosti lekárov sú tieto lieky v praxi predpisované onkologivkým pacientom minimálne, hoci ich veľmi potrebujú). Vedľajším účinkom pri ajavaske zvracaniu je možné zabrániť ak sa užije liek znižujúci aktivitu 5-HT3 receptorom.Tieto lieky neznížia účinnosť ajavasky, ani nepenetrujú, nedostanú sa do mozgu cez krvnú bariéru.
https://en.wikipedia.org/wiki/5-HT3_receptor
https://www.adc.sk/databazy/humanne-lieky/atc-skupiny/A04AA/antagonisty-serotoninu-5ht3.html
Iné spôsoby užívania ajavasky bez rizika zvracania:
-za použitia IMAO vdychova chemicky čisté DMT cestou vaporizácie (bez IMAO by to malo účinok len pár sekúnd). Existuje veľké množstvo obchodov, ktoré predávajú rôzne druhy vaporizérov. Tie s vyššou cenou sú na tieto účely vhodnejšie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaporiz%C3%A9r
-vnútrožilné podanie DMT (omnoho dlhší účinok bude ak to bude v kombinácii IMAO)
******************************************
Ďalšie zásady bezpečnosti
Nakoľko je DMT s IMAO významnou záťažou pre mozog, srdce, cievy, neužívať ajavasku viac dní vkuse. Robiť prestávky medzi užívaním. Jeden deň užiť a druhý deň by mal byť vyhradený na oddych, dobré je mať dostatok spánku. Ajavaska nie je vhodná pre osoby staršie ako 55 rokov