Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

O stránke

Odstránenie dezinformácii

Táto stránka je osvetového charakteru. Predovšetkým stránka upozorňuje na najväčšiu všeobecne rozšírenú dezinformáciu o psychoaktívnych látkach, že všetky psychoaktívne látky sú návykové. Takéto tvrdenie nemá so serióznou oficiálnou vedou nič spoločné. Pravda je také, že veľká väčšina tzv. halucinogénnych psychedelických a disociatívnych látok nie je návykových, to znamená, neexistuje na ne psychická ani fyzická závislosť.
Kým napr. morfium či metamfetamín sú silne návykové látky, napr. na LSD, psylocibín, DXM dodnes v histórii žiaden psychiater nediagnostikoval duševnú poruchu závislosti. Ak by na tieto látky existovala závislosť, existovalo by tisíce pacientov, ktorí by mali diagnostikovanú závislosť v súvislosti s touto látkou - ale nestalo sa.
Medzi vedu a verejnou mienkou sú veľké rozpory. Pravda nie je a nemusí byť to, čo si myslí väčšina. Veda už dávno vyvrátila mýtus, že všetky psychoaktívne látky sú návykové - v tento mýtus verí len široká laická verejnosť.
Stránka je o nenávykových psychoaktívnych látkach. Ide najmä o tzv. psychedelické a disociatívne látky.
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychedelic
https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative

Možnosť využitia psychoaktívnych látok je možné aj pre cieľ "duchovna": dosiahnute mimotelových zážitkov - astrálneho cestovania
https://sk.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1lne_cestovanie
http://vykecajsa.sk/zaujimavost_detail/188/Mimotelovy-zazitok-%28out-of-body-experience%29,-astralne-cestovanie/
http://www.sme.sk/c/3454389/vedci-vyvolali-mimotelove-zazitky.html?piano_d=1
********************************
Táto webstránka hoci má názov domény „drogy.wz.sk“, v skutočnosti sa „drogami“ v pravom slova zmysle. Nenapadol ma však lepší názov domény :).
********************************
Informácie pre hostingového poskytovateľa: táto stránka je plne legálna v súvislosti s trestným zákonom SR a ČR. V prípade akýchkoľvek problémov a pochybností kontaktovať prevádzkovateľa stránky a neuchyľovať sa k unáhleným krokom. Porušenie zákona sa dosiahne až vtedy, ak by išlo o propagáciu drogovej závislosti, čo sa tejto stránky ani zďaleka netýka.