Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Česká psychedelická společnost

Zhodou okolností sa mi podarilo nájsť, že existuje Česká psychedelická spoločnosť, ktorý tvoria asi hlavneČeskí psychiatri. Veľmi ma prekvapilo a veľmi ma teší, že také niečo vôbec existuje.
https://www.facebook.com/czeps.cz

Kontakt:
psychedelicka.spolecnost(a)gmail.com
Na FB sú zaujímavé informácie a veľmi Vám to odporúčam to prečítať
Stránka  http://czeps.cz/

Manifest České psychedelické společnosti

Česká psychedelická společnost (CZEPS) vznikla za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích. Chceme zprostředkovávat přístup k novým poznatkům a podporovat výzkum v této oblasti. Naší aktivitou bychom rádi navázali na odkaz ČR jako jednoho z center psychedelického výzkumu z 60. let minulého století.
Uvědomujeme si přetrvávající přehlížení možných přínosů využití psychedelických látek legislativou i veřejností. A to i přes narůstající počet studií poukazujících na jejich prospěšnost a relativní bezpečnost.
Věříme v důležitost změny, k níž chceme aktivně přispívat. Chceme poskytnout odborné i laické veřejnosti přístup k informacím o potenciálních přínosech a limitech využití psychedelických látek v medicíně a psychoterapii, které vycházejí ze současných empirických výzkumů.
Ty poukazují na možnosti terapeutického užití psychedelik v léčbě závislostí, post­‑traumatické stresové poruchy, obsedantně­‑kompulzivní poruchy, úzkostí či depresí. Někdy by mohlo jít o efektivnější léčbu s výrazně menšími vedlejšími účinky, než nabízí současné standardní terapeutické postupy. Psychedelika by mohla nabízet naději zvláště u případů, které jsou vůči konvenční léčbě rezistentní. Dosavadní poznatky naznačují široké využití psychedelických látek v psychoterapii, dále pro studium psychotických onemocnění (např. schizofrenie) a lidského vědomí. Další oblastí, kde by mohly psychedelické látky hrát důležitou roli, je vzdělávání odborníků na duševní zdraví (včetně sebezkušenosti rozvíjející pochopení některých příznaků duševních onemocnění).
Rizika kontrolovaného užívání psychedelik se doposud jeví být minimální. Nicméně vzhledem k restriktivní legislativě, vůči které máme zásadní výhrady, se s jejich využitím v klinickém i akademickém prostředí potkáme jen zřídka.
Oblast našeho zájmu je multidisciplinární, neboť věříme, že by tyto poznatky měly být propojovány a sdíleny napříč obory. Pomocí sdílení relevantních informací mezi odbornou i laickou veřejností chceme naší aktivitou přispívat k destigmatizaci psychedelik. Nepodporujeme rekreační užívání psychedelických látek, ale pomocí zvýšení informovanosti chceme přispět k redukci rizik a negativních zkušeností s tím spojených.