Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Konope, Cannabis, z vedeckého pohľadu

Právne postavenie

Česko patrí medzi krajiny s liberálnejšími zákonmi o drogách. THC sa nachádza spolu s najznámejšími psychedelikami v rovnakej skupine. Za menšie množstvo držania marihuany v Česku je len priestupok-pokuta.

Na Slovensku jednotlivec môže pestovať konope s nízkym obsahom THC aj bez povolenia. Po určitom čase zrejme už u každého druhu konope je vyšší obsah THC a teda odvtedy to už prestáva byť legálne.
Podľa zákona vydaného EU, ktorý platí aj na Slovensku, majú farmári, pokiaľ viem aj viac menej bez povolenia (asi stačí len nejaké oznámenie), dovolené pestovať technické konope (z nízkym obsahom THC) aj do úplneho dozretia. Farmári majú povinnosť a strážiť konopné polia (aby sa tam nikto nedostal) v časoch keď už konope má vyšší obsah THC.
V SR je možné pestovať konope s vysokým obsahom THC za podmienky, ak si človek vybaví povolenie na Ministerstve zdravotníctva.

V Česku sa nachádza silné hnutie za podporu úplnej legalizácie konope. V Českom jazyku sa vydáva aj časopis o konope.

Najviac sa vedeckým výskumom konope zaoberá univerzita v Izraeli.

V niektorých štátoch je konope aj úplne oficiálne dovolená na liečbu, lekári ju môžu predpisovať a miestne lekársko - farmakologické úrady vypísali aj konkrétne indikácie. Ide o štáty Holandsko, Belgicko, Izrael a niektoré štáty USA.

Z vedeckého uhľa pohľadu to s konopenie je čierne ani biele.Démonizovanie a ospevovanie konope sú dve extrémy mimo reality.
Radikálni zástancovia konope hovoria, že konope je absolútny všeliek na všetky choroby. To samozrejme nie je pravda, ale na druhej strane je treba uznať, že konope je najvýznamnejšou a najviac veľkolepou liečivou rastlinou aká len existuje. Má nesmierne široké liečebné využitie.Konope je jednoznačným rekordérom medzi liečivými rastlinami.
Na druhej strane môže konope spustiť niektoré choroby alebo spôsobiť utrpenie.
Konope bude asi rekordérom s pomedzi všetkých psychoaktívnych látok, vo vyvolávaní duševných porúch (alebo ich príznakov) ako súdepresia a psychóza (schizofrénia). Pri rekreačnom používaní je častá ajparanoja a záchvaty paniky, disociácia, depersonalizácia a derealizácia.
Treba pripomenúť, že konope sama o sebe nespôsobuje schizofréniu, problém je len u tých ľudí, ktorí majú k tomu predispozíciu.

Psychedelické látky sú neporovnateľne viac bezpečné ako marihuana, čo do rizika psychických porúch. Marihuana je GABA antagonista a 5-HT (to jest serotonínový) antagonista, čo znamená silne depresie vyvolávajúca látka. Depresívne zážitky pri konope sú najčastejšie s pomedzi všetkých psychoaktívnych látok, hoci niekedy môžu byť aj pozitívne zážitky. Konope môže byť často aj spúšťač schizofrénie - aj kvôli tomu, že THC je aj NMDA antagonista (môže to tam zohrávať určitú úlohu). Psychedelické látky sa s marihuanou čo do rizika psychických porúch nedajú porovnávať, tam je podstatne nižšie riziko.

Kumulatívnosť

THC má zvláštnu vlastnosť, že sa viaže v tele dosť dlho a dokáže sa určitým spôsobom akumulovať. Je to zrejme spôsobené veľmi nízkou chemickou rozpustnosťou THC vo vode, teda len tak rýchlo sa z tela nevyplaví. Tiež rôzne drogové detektory dokážu zistiť užitie konope, neviem či až niekoľko mesiacov po poslednom užití.
Napr. istý človek popisuje účinok konope tak, že keď prvý deň dal konope prekvapivo sa nič nedialo. Na druhý deň si dal ďalšiu dávku konope a zažil z toho poriadny randal

Hospitalizácia na psychiatrickom oddelení

THC pôsobí veľmi dlho. Počul som o starom človeku, ktorý zažil intoxikačnú psychózu aj celé 2-3 dni a potom sa to vrátilo do normálu (chceli mu dať konope pre liečebný účel).
Preto z diagnostikovaním psychózy, je treba byť veľmi opatrný, aby pacient neužíval psychiatrické lieky zbytok života úplne zbytočne. Treba trpezlivo vyčkávať najmenej 5 dní, či psychóza nezmizne sama.
Nakoľko je THC antagonista na GABA a serotonínové receptory, v rámci hospitalizácie bude rozumné podávať pacientovi prekurzor serotonínutryptofán akyselinu valproovú (ktorú prípadne môže s rovnakými účinkami nahradiť aj ľubovoľné sedatívum/benzodiazepín).
Vedecké štúdie ukázali, že opioidné blokátory znižujú účinky THC. Pacientovi sa teda v rámci hospitalizácie má podaťnaloxón alebonaloxonazín. https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol#Interactions
Takže v nemocnici by mal pacient prijať dokopy 3 druhy liekov.

Bezpečnostné pokyny

Najviac rizikové je to s tým človekom, ktorý užíva dávku konope prvý krát. Po správnosti mal by mať zo začiatku veľmi opatrnú dávku a dávky postupne opatrne zvyšovať. Tak radia ľudia, ktorí sa zaoberajú liečbou konope. Ak si CNS na THC zvykne, potom to už začína byť v celku bezpečné.
Konope nepatrí medzi silne návykové látky, ale na tých ktorí sa stali závislí a mávajú denne vysoké dávky konope, je možné pozorovať určité narušenie kognitívnych schopností. Nakoľko má THC kumulatívne vlastnosti, závislý je pod vplyvom THC 24 hodín denne bez prestávky. (Ale počas fajčenia sú účinky samozrejme obzvlášť intenzívne).

Lumir Hanuš

Asi najvýraznejšou osobnosťou čo do vedeckého výskumu konope je český chemik Lumir Hanuš pôsobiaci momentálne v Izraeli.
Konope, okrem toho že je serotonínový a GABA antagonista (presnejšie povedané antagonista a serotonínové a GABA receptory), pôsobí tiež na kanabioidné receptory. Už dávno sa vedelo, že kanabioidné rceptory existujú, ale Lumir Hanuš urobil prielomový objav v tom, že objavil neurotransmiternú látkuanandamid, ktorá je viazaná na tieto receptory.
V tejto televíznej relácii podrobne popisuje, ako túto látku objavil, ako zistili, že akú molekulárnu štruktúra má táto nová neznáma látka
[url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Lumír_Ondřej_Hanuš]https://cs.wikipedia.org/wiki/Lum%C3%ADr_Ond%C5%99ej_Hanu%C5%A1[/url]
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1093836883-na-plovarne/212522160100025-na-plovarne-s-lumirem-hanusem/
Na každý druh receptorov sa viaže nejaká neurotransmiterná látka (neurotransmiter). Pokiaľ sa nemýlim, tak neurotransmiteru sa hovorí aj endogénny ligand.
Najznámejšie neurotransmitery sú serotonín, dopamín, noradrenalín, acetylcholín, NMDA, GABA.
Na opioidné receptory sú výnimočné tým, že sa na ne neviaže len jedna látka ale asi 3 látky.

THC a CBD

Najvýznamnejšie a najznámejšie účinné látky konope sú THC a CBD. CBD nie je psychoaktívna látka.
Existujú rôzne druhy konope, ktoré majú oboje látky zastúpené vo rôznych pomeroch.
CBD blokuje psychoaktívne vlastnosti THC. Ľudia, ktorí používajú konope na liečebné účely vyhľadávajú druhy, ktoré majú približne rovnaký pomer THC a CBD. Tomuto druhu konope sa neprejavia psychoaktívne vlastnosti THC.
Naopak ľudia, ktorí vyhľadávajú konope pre rekreačné účely, chcú mať v danom druhu konope čo najviac THC a čo najmenej CBD.
Syntetické THC je najviac nebezpečné, čo do vyvolávania psychózy, pretože je bez CBD. Syntetické kanabinoidy sa spájajú aj s príznakmi epilepsie a srdcovým infarktom, pretože srdcový tlak dosť kolíše, paranoja tiež srdcový tlak zvýši https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_cannabis

-konope sa môžefajčiť cez bongo alebo vaporizér. Vaporizér premieňa účinné látky na plynné skupenstvo bez prístupu vzduchu. Človek takto neinhaluje žiadne škodlivé dechty ani škodlivé chemické látky, ktoré by vznikli pri bežnom spaľovaní z fajky a podobne
https://en.wikipedia.org/wiki/Bong
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bong
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaporizer_(inhalation_device)
[url=https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaporizér]https://cs.wikipedia.org/wiki/Vaporiz%C3%A9r[/url]
-konope môže byť použitá aj ako enteogén, avšak aj s patričným rizikom
-potenciál závislosti je 9% z celkových experimentátorov z konope a pri dennom užívaní je potenciál závislosti 10-20%
-konope má nízku toxicitu a zatiaľ nie je dokázané, že by nejaký človek umrel kvôli predávkovaniu
-právnické zmeny v USA"Odstránenie konope zo Zoznamu I zákona o kontrolovaných látok" https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_rescheduling_in_the_United_States

Kanabinoidné receptory všeobecne

-kanabinoidné receptory (CB1 a CB2) sa nachádzajú v periférnom tkanive mozgu a CB2 hlavne v gliových bunkách
-v hypocampe kanabinoidy znižujú uvoľnovane acetylcholínu, noradrenalínu a glutamátu (ktorý súvisí s NMDA receptormi)
-CBD je 5-HT1A agonista, to znamená, že v tomto pôsobí protichodne k THC
-v materskom mlieku sa nachádzajú látky, ktoré zvyšujú aktivitu kanabinoidným receptorom. Materské mlieko teda zohráva dôležitú úlohu v imunite. Kanabioidné látky v materskom mlieku zvýšia chuť do jedla, čo spôsobí dieťaťu väčšiu motiváciu a chuť piť mlieko z prsníkov matky. Ide o látky napr.2-Arachidonoylglycerol

Lekárske využitie:

Chuť do jedla

-nakoľko je konope antagonista na serotonínové receptory, zvyšuje chuť do jedla a v prípade chemoterapie zabráni zvracaniu. To má ale veľkú nevýhodu vprejedaní a obezite. Vedci sa pokúsili vysvetliť, že za chuť do jedla zodpovedajú okrem serotonínových aj kanabinoidné receptory. Či je ich hypotéza pravdivá, je ťažko povedať, pretože je známe, že za chuť do jedla zodpovedajú hlavne serotonínové receptory.
Konope je vhodnáproti zvracaniu kvôli chemoterapii,
je vhodná na pre ľudí s AIDS a rakovinou, aby mali chuť do jedla (nechuť do jedla je u týchto ľudí veľmi vážny problém).
Existujú aj syntetické (nie prirodzené) látky ktoré sú antagonisti na kanabinoidné receptory. Cieľom vedcov bolo tak zhotoviť liek, ktorý potláča chuť do jedla, liek na chudnutie. Zrejme sa už tieto lieky v klinickej praxi aj používajú.
-konope s vysokým obsahom CBD a nízkym obsahom THC je dobrá na liečbu epilepsie
-konope jehypotenzívum v rámci dlhodobého nie rekreačného používania. Oplatí sa ho zrejme používať na hypertenziu samotnú. Nie je vhodná pre ľudí z nízkym krvným tlakom.
Konope tiež rozširuje cievy, čo znižuje krvný tlak.
CB1 receptory sa údajne nachádzajú aj v dreni nadobličiek ktoré vylučujúadrenalín, to znamená, že aj to môže zohrávať dôležitú úlohu na činnosť srdca a krvný tlak.
Avšak pri nárazových rekreačných dávkach a rekreačnom užívaní (s vysokým obsahom THC a nízkym CBD), dochádza najčastejšie k zvýšeniu krvného tlaku (možno aj z dôvodu silného vzrušivého zážitku či paranoje). Pri rekreačnom používaní môže krvný tlak kolísať a meniť sa srdcová frekvencia. Toto kolísanie krvného tlaku možno vnímať ako potencionálne rizikové
-obzvlášť účinne znižuje vnútroočný tlak, je vhodná naglaukóm
-pľúca: pri fajčení sú škodlivé dechty. Existuje riziko pľucnych ochorení a prípadne aj rakoviny pľúc. Dym je na pľúca škodlivejší ako dym tabaku. Rakovina pľúc nie je častá, pretože konope má protirakovinové účinky
-Konope je vhodná nareumatoidnú artritídu
-konope má veľmi dobréanalgetické účinky. Užívať konope ako analgetikum je zrejme zdravšie a omnoho účinnejšie, ako doteraz existujúce farmaceutické výrobky / lieky. Vhodná aj namigrény - na ne už vôbec nemáme účinné lieky
-konope má obzvlášť silnéantioxidačné účinky (teda zabraňuje rakovine)
-zabraňuje rozvojuneurodegeneratívnych chorôb (neuroprotekcia)
-CB2 receptory úzko súvisias imunitou a činnosťou bielych krviniek. Fajčenie konope je rozhodne zdravšie ako užívanie antibiotík. A antibiotiká tak či onak u mnohých ľudí nezaberajú. Konope má veľmi silnýprotizápalový účinok.
Konope dokáže veľmi významne predĺžiť život u ľudís AIDS a čiastočne potlačiť príznaky tejto choroby
-CB2 receptory sa nachádzajú aj okolo lymfatických ciev a preto veľmi významne ovplyvňujú imunitu
-CB2 receptory súvisia s nervovými imunitnými bunkami typu mikroglie. Konope je teda vhodná na liečbu infekčných ochorení, ktoré napádajú CNS

Rakovina

-Americká rakovinová spoločnosť ostro kritizovala zákaz konope, pretože to prekáža vedeckému skúmaniu pôsobenia konope na rakovinu
-existujú určité výskumy na zvieratách ktoré dokazujú, že konope dokáže ničiť rakovinové bunky a posilňovať zdravé
-obzvlášť výhodné sa zdá byť použite konope na liečburakoviny mozgu a prsníka
-konope je vhodná na:

-kritici hovoria, že na mnohé choroby ktoré je konope indikovaná,neexistuje dostatok dôkazov na liečbu. Má to však jeden háčik. Ani veľká časť syntetických farmakologikých liekov nemaj dostatok dôkazov na účinnosť liečby tej či onej choroby a napriek tomu sa používajú. Zoberme si napr. extrémne kontroverznú chemoterapiu po ktorej polovica pacientov umiera. Mnohým liekom ani doteraz nevieme na akom princípe fungujú, napr. ako je možné že opioidné blokátory znižujú chuť do alkoholu a napriek tomu sú indikované na alkoholizmus v mnoho krajinách vrátane Slovenska
--roztrúsenú sklerózu a jej podobným diagnózam, motorické poruchy
--Tourettov syndróm či parkinsonizmus
--Alzheimerovu chorobu (bolo aj vedeckými výskumami podrobnejšie vysvetlené prečo konope dobre pôsobí na túto chorobu, celkovo je inhibítorom acetylcholínexterázy a pôsobí na Amyloid beta https://en.wikipedia.org/wiki/Amyloid_beta)

Diabetes

Konope dokáže zlepšiť celú radu negatívnych príznakov diabetes. Pacient s diabetom si potrebuje pichať menšie množstvo inzulínu, má nižšie hodnoty cukru, zabraňuje neuropatii, bolesti, znižuje krvný tlak a mnoho ďalšieho http://www.healthline.com/diabetesmine/treating_diabet
*
-konopné semená obsahujú len veľmi málo THC.Konopný olej sa vyrába lisovaním konopných semien. Aj konopné semená majú svoje široké liečebné využitie, napr. atopický exém
-Nabiximols (obchodný názovSativex) je špecifický výťažok z konope schválený ako botanický liek. Obsahuje rovnaký pomer THC a CBD
-so syntetických liekov je zaujímavý orálny sprejnabiximols. Účinné látky THC je možné prijímať aj cez pľúca

Anandamid

-anandamid je neurotransmiterná látka kanabinoidných receptorov
-spôsobuje motiváciu, petešenie, dobrú náladu
-ukázalo sa, že táto látka zohráva dôležité úlohu v probléme neplodnosti a zahniezdenia oplodneného vajíčka v maternici
-malé množstvo anandamidu je aj v čokoláde
-anandamid zastavuje bujnenie pri rakovine prsníka

Kanabinoidný receptor 1, (CB1)

Tento receptor je zodpovedný za inhibíciu uvoľňovania glutamátu a GABA. To znamená, že THC je antagonista na excitačné NMDA receptory a tiež je antagonista na inhibičné GABA receptory.
Zjednodušene povedané CB1 znižuje aktivitu NMDA a GABA receptorom.
NMDA antagonizmus by mohol vysvetliť príznaky schizofrénie po požití konope
CB 1 je exprimovaný v hypofýze a štítnej žľaze.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor_type_1

CBD - Cannabidiol

-je vhodný na liečbu rakoviny prsníka
-agonista na 5-HT1A receptor (THC je antagonista na serotonínové receptory, takže aj toto je jeden z mechanizmov ako CBD blokuje účinok THC)
-CBD ma veľmi nízku afinitu na CB1 a CB2. Nie je antagonistom na CB1 a CB2 ale je silný antagonista/blokátor na agonistov týchto receptorov
-má neuroprotektívne (proti neuro-degeneratívnym chorobám) a anti-ischemické (proti nedokrvenosti tkanív, embólie a trombóze) účinky
-Kanabidiol je alosterický modulátor na μ a δ-opioidné receptory (zvyšuje aktivitu opioidným receptorom čo istotne prispieva k analgetickým účinkom ale aj ku zlepšeniu nálady)
-pôsobí proti úzkostiam, depresii, sociálnej úzkostnej poruche
-kým THC psychózu vyvoláva, naopak, CBD je veľmi dobréantipsychotikum. Je to zdanlivo paradoxné, že jedna z dvoch najdôležitejších účinných látok z konope je antipsychotikom
-CBD dokáže potlačiť symptómy schizofrénie vďaka tomu, že dokáže stabilizovať narušené alebo postihnuté NMDA receptory
-konkrétny vedecký výskum potvrdzuje, že CBD má porovnateľný antipsychotický účinok s liekom amisulpridom pri akútnej paranoidnej schizofrénii
-kanabidiol nemá na rozdiel od iných antipsychotík takmer žiadne vedľajšie účinky (ako je napr. priberanie na váhe, zvýšená hladina prolaktínu)
-Izraelskí vedci vyšľachtili druh konope, ktorý má vysoký obsah CBD a nemá takmer žiaden obsah THC. V krajinách EU by bolo takéto druhy veľmi jednoduché pestovať na poliach, čo sa aj využíva
-v Kanade a v USA na federálnej úrovni je CBD považované za nelegálnu látku, čo je ale naprosto šialené. CBD nemá žiadne psychoaktívne účinky. Zákaz vychádza zrejme z tej "logiky", že THC a CBD majú určitú podobnosť v molekulárnej štruktúre

THC - Tetrahydrocannabinol

-THC, podobne ako canabidiol, i keď s menej účinne, je alosterický modulátor na μ- a δ-opioidné receptory
-5-HT antagonista
-NMDA antagonista
-GABA antagonista
-existuje výskum, že pri nízkych dávkach sa môže THC správať ako serotonínový agonista. To znamená, že THC sa môže správať nevyspytateľne - chvíľami môže spôsobovať ťažké depresie a chvíľami náladu zlepšovať.
-Poznámka na okraj: mimochodom aj šalvia lekárska obsahuje účinné látky, ktoré majú spoločnú vlastnosť s THC, že sú antagonisti na GABA a serotonínové receptory.

CBG - Cannabigerol a alfa2 receptor

-https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabigerol
-CBG sa nevyskytuje v druhoch, ktoré majú vysoký obsah THC, ale táto účinná látka ma zaujala obzvlášť
-má nízku afinitu na 5-HT, CB1 a CB2 receptory
-je silný agonista na adrenalín alfa dva receptory, high affinity α2-adrenergic receptor agonist https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-2_adrenergic_receptor
-α2 receptory sú s pomedzi všetkých ostatných druhov receptorov výnimočné tým, že ich zvýšenou aktivitou sa krvný tlak zníži. Pri všetkých ostatných adrenalínových receptoroch sa zvýšením aktivity tlak zvýši
-zvýšením aktivity α2 receptorom sa začne hladina noradrenalínu a jemu podobných látok, katecholamínov, znižovať
-lieky pôsobiace na alfa2 receptory pôsobia v mozgu.
Sú napr. lieky
klonidín/clonidine https://en.wikipedia.org/wiki/Clonidine
guanfacín, https://en.wikipedia.org/wiki/Guanfacine
dexmedetomidín http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/detail/dexdor-100-mikrogramov-ml-infuzny-koncentrat-84779.html
           Látky/lieky, ktoré sú agonisti na alfa2 receptory majú nasledovné využitie:
-proti hypertenzii, na srdcové problémy (účinkami sú podobné ako betoblokátori)
-ako anestéza, ktorú používajú veterinári, na uspatie zvieraťa (vedľajší účinok liekov pôsobiacich na alfa2 receptory je práve ospalosť)
-lieky pôsobiace na alfa2 receptory majú aj psychiatrické využitie ako jeporucha pozornosti z hyperaktivitou
-pôsobia na zlepšenie pamäti, zlepšujú sústredenosť
-ovplyvňujú činnosť hladkých svalov
-znižujú produkciu acetylchlínu
-pôsobia protiúzkostiam aposttraumatickej stresovej poruche
           Takže účinná látka konope Cannabigerolmá hore uvedené liečebné indikácie. Jej využitie je naozaj široké
           Záverom: rozhodne je treba urobiť maximum aby sa mohli slobodne a bez obmedzení robiť vedecké výskumy na konope a aby konope nebola nijak obmedzovaná na liečebné účely. Na politikov a úradníkov jednotlivých štátov sú vyvíjané ale silnékorupčné tlaky zo strany farmaceutických firiem. Z korupčných dôvodov sa len tak ľahko zmeny zákonov smerom k lepšiemu neurobia. V Česku bol vydaný zákon, ktorý umožňuje používať konope na liečebné účely. Avšak úradníci so SÚKL očividne boli podplatení farmaceutickými firmami a preto urobili najväčšie možné prekážky a obmedzenia pre liečbu konopou. Poisťovňa v Česku liečbu konopou neprepláca a konope (ktorá je všetka dovážaná z Izraelu) je veľmi drahá.
******************************************************************
Dodatočné upresnenia ku konope:
Oprava k predchádzajúcemu článku: konope nie je inhibítor acetylcholínesterázy, ale antagonista acetylcholínových receptorov.

Antagonista acetylcholínových receptorov sa prejaví napr. suchom v ústach u rekreačného užívateľa konope.
Inhibícia muskarín-acetylcholínových receptorov sa prejaví tiež aj zhoršením kognitívnych schopností, zhoršením krátkodobej, pracovnej či dlhodobej pamäte. Silná inhibícia acetylcholínových receptorov sa prejaví podobne ako otrava ľuľkom zlomocným, realistickými halucináciami, čo môže mať tiež príznaky schizofrénie (to k príznakom schizofrénie u užívateľov konope, tiež môže hrať určitý faktor).

Liečba Alzheimerovej choroby s konope, bez inhibítora acetylcholínesterázy, preto môže byť neúspešná.

Inhibítory acetylcholínesterázy, môže mať nasledovné viaceré synonymické pomenovania podľa členenia ŠÚKL:
Parasympatomimetiká, Inhibítory cholínesterázy, Anticholínesterázy
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ATC-skupiny.html?atcopen=N06DA02#N06DA02
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/n06da/anticholinesterazy.html
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ATC-skupiny.html?sec=HL&what=atctree&ATC=N06&col=1#N06

V rámci hospitalizácie kvôli psychóze po požití konope sa pacientovi podávjú nasledovné lieky :
-agonista na GABA receptory. (Napr. liek zo skupiny benzodiazepínov/sedatív alebo valproát/kyselina valproová) https://en.wikipedia.org/wiki/Valproate#Mechanism_of_action
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/n03ag01/kyselina-valproova.html
-vhodný je aj liek ktorý je agonista na acetylcholínove receptory (tie sú už uvedené hore)
-blokátor opioidných receptorov
-prekurzor serotonínu tryptofán
-antagonista na D1 recetor, antipsychotikum. (Konope je agonista na D1 receptor). Antipsychotikum dať pacientovi nie je podľa mňa potrebné (aj keď neuškodí), hore uvedené lieky by mali stačiť. (Samozrejme, že je ale veľmi dôležité použiť len také antipsychotikum, ktoré je agonista nie antagonista na serotonínové receptory). Samozrejme ak sa preukáže, že má pacient trvalú psychózu, je vhodné aby užíval antipsychotikum a to dlhodobo

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_and_memory#Dopamine (konope pôsobí na D1 receptor a je antagonista na acetylcholínové receptory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_(drug) (konope spôsobuje sucho v ústach)
*********************************************************

Inhibítor acetylcholínesterázy

Zaujímavé výsledky lucídnych snov alebo astrálneho cestovania by zrejme bolo pri kombináciikonope ainhibítore acetylcholínesterázy. Liek zpelšuje bdelosť a krátkodobú pamäť čo prehĺbi a skvalitní zážitok. Tiež sa tak vyblokujú vedľajšie účinky konope ako suchý jazyk, suché oči, oslabenie krátkodobej a operačnej pamäte

Inhibítor acetylcholínesterázy, parasympatimymetikum, Anticholínesteráza

Rôzne pomenovania pre rovnaký typ liekov. Ide o lieky s nesmierne širokým využitým v takmer všetkých oblastiach medicíny. Lieky majú využitie dokonca aj v urológii (proti problémom pri zadržiavaní moču) a kardiológii (spomaľujú frekvenciu srdca).
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/n07a/parasympatomimetika.html
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/atc-skupiny/n06da/anticholinesterazy.html

Muskarín

Rovnaké účinky ako inhibítor acetylcholínesterázy má aj muskarín https://en.wikipedia.org/wiki/Muscarine. Takže nie ste odkázaní len na liek, ktrý sa zoženie ťažko. Je tam aj uvedené v akých hubách sa vyskytuje. Muskarín je v konečnom dôsledku aj agonista na adenozínové receptory, čo sa v praxi prejaví, že posilní účinky konope
Čo robiť pri predávkovaní muskarínom?
Buďte opatrní s dávkovaním. Sledujte krvný tlak a frekvenciu srdca. Nízka frekvencia srdca a nízky krvný tlak sú dôkazom predávkovania.
Ak budete mať pocit na odpadnutie (synkopa), nie je to nič hrozné, zostaňte v posteli.
Protijed pri predávkovaní môže byť aj ľuľkovec zlomocný alebo durman.
           V nemocnici pri hospitalizácii (ak by ste sa tam rozhodli ísť) musíte lekárom poradiť čo majú s Vami robiť (lekári sú veľmi hlúpi) tak potrebujete pichnúť do žily atropín (resp. skopolamín) plus prípadne adrenalín na normalizovanie krvného tlaku a frekvencie srdca.
           Ale nechcem vás strašiť, ničoho sa nemusíte báť. Budete úplne v pohode ak bude správna dávka huby (pri hube je problém, že neviete koľko účinnej látky obsahuje). Muskarín je na 100% bezpečná látka ak sa použije v správnej dávke. Všetko je závidslé od dávky. Aj eutanázia sa robí s úplne obyčajnými liekmi, ktoré sa bežne používajú, len s tým rozdielom že sa použije megadávka. Každý liek môže byť nebezpečný vo vysokej dávke
           Takže kombinácia konope a huby obsahujúcej muskarín je rozumná
*********************

Kombinácia konope a alkoholu

Je snáď rozumné dodať aj k týmto veciam nejaké nové informácie.
Kombinácia konope a alkoholu je možno vnímať ako relatívne bezpečnú a rozumnú, ak sa dodržia určité pravidlá.
           Alkohol posilňuje účinok konope až trojitými mechanizmami. Nakoľko alkohol je agonista na adenozínové receptory, pomáho lepšie penetrovať každej psychoaktívnej látke do mozgu, samozrejme vrátane THC (účinnej látky konope).
Iný výskum hovorí, že alkohol spôsobuje to, že človek má omnoho viac THC v krvi.
https://www.aacc.org/media/press-release-archive/2015/alcohol-combined-with-cannabis-significantly-increases-levels-of-thc-in-the-blood
           Hlavné farmakologické účinky THC sú antagonizmus na GABA recepory a antagonizmus na NMDA receptory. Hlavné farmakologické účinky alkoholu sú agonizmus GABA recepory a antagonizmus na NMDA receptory. THC aj alkohol sú spoločne antagonisty na NMDA receptory, čo posiluje disociatívne farmakologické psychoaktívne účinky konope.
           V praxi to teda znamená, že konope významne pomôže znížiť vedľajšie účinky konope a to sú depresie, ktoré sa môžu vyskytovať pri jej užívaní relatívne často.
Konope tiež zabráni a vyblokuje "pocit opojenia" u alkoholu - to je veľmi pozitívne - alkohol je pre mnohých ľudí dosť návyková látka a konope tento návykový potenciál bezpečne zablokuje.
           Celkovo to všetko znamená, že alkohol veľmi silne zvyšuje účinok konope. Preto pri tejto kombináci je treba si dať veľmi významne zníženú dávku konope.
Tiež kto má problém s nízkym krvným tlakom môže mať menší problém, pretože konope aj alkohol sú hypotenzívami - znižujú krvný tlak, ale nie je to nič vážne.
           Kombinácia alkoholu s konope dosť významne zmení charakteristiku psychoaktívneho účinku konope. Je to veľmi zaujímavá a bezpečná kombinácia, ak sa dodržia uvedené pravidlá.
           Alkohol, nakoľko je GABA agonista, zlepší príznaky kŕčov užívateľa konope s diagnózou roztrúsenej sklerózy (ktorí tiež užívajú konope na liečbu).