Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Konkrétne látky vhodné na opúšťanie tela, ktoré nie sú na zozname zakázaných

V tomto článku sa budem venovať najvhodnejšími látkami pre opúšťanie tela / astrálne cestovanie. Vysoká afinita znamená silný účinok pri nízkej dávke látky

NMDA antaginisty sú označované ako disociatívne látky https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative

Látky ktoré nemajú euforické účinky s návykovým potenciálom https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27314670

Diphenidine, https://en.wikipedia.org/wiki/Diphenidine , http://psychonautwiki.org/wiki/Diphenidine

https://en.wikipedia.org/wiki/4-MeO-PCP pozitívum vyššia afinita

https://en.wikipedia.org/wiki/Dexoxadrol

https://en.wikipedia.org/wiki/8A-PDHQ vyššia afinita výhoda, chýbajú podrobnejšie výskumy

https://en.wikipedia.org/wiki/Dexoxadrol vyvinutý farmaceutickými spoločnosťami ako analgetikum, avšak liek zrušili kvôli vedľajším účinkom ako nočné mory a halucinácie
https://en.wikipedia.org/wiki/Etoxadrol vyvinutý farmaceutickými spoločnosťami ako analgetikum, avšak liek zrušili kvôli vedľajším účinkom ako nočné mory a halucinácie

https://en.wikipedia.org/wiki/NEFA_(drug) zdá sa že ide o veľmi vysokú afinitu a to je veľmi pozitívne

https://en.wikipedia.org/wiki/Memantine liek určený proti excitoxicite pre anzheimerikov parkinsonikov. Nevýhoda je príliš dlhý účinok

HU-211 : an enantiomer of the potent cannabinoid HU-210 which lacks cannabinoid effects and instead acts as a potent non-competitive NMDA antagonist. https://en.wikipedia.org/wiki/Dexanabinol

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhynchophylline vyskytuje sa v rastlinách

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibogaine zaujímavý halucinogén vyskytujúci sa v rastlinách. Nevýhoda je hypotetická návykovosť, táto látka pôsobá na mnoho receptorov (vrátane NMDA) a medzi nimi aj opioidné receptory. Pôsobí aj na rovnaké receptory ako šalvia divitvorná čo nie je príliš dobre: je tam určité riziko negatívnych psychotických príznakov (samozrejme na väčšinu ľudí sa nevyskytnú negatívne psychotické príznaky ale u niektorých sa môžu). Účinná látka sa tiež vyskytuje v rastlinách v amazonskom pralese

Toto by mali byť vyložene prirodzené látky, ich vysoká afinita je výhoda
https://en.wikipedia.org/wiki/7-Chlorokynurenic_acid vysoká afinita je výhoda. Legálne predávaná firmami na internete chemickými firmami. Psychoaktívne účinky sú uvedené. Na rozdiel od chemicky podobných látok je schopná penetrovať do mozgu
https://en.wikipedia.org/wiki/Kynurenic_acid prírodná látky s obrovskou afinitou, avšak pokiaľ viem nie je schopná penetrovať do mozgu
https://en.wikipedia.org/wiki/4-Chlorokynurenine

http://www.alomone.com/p/7-chlorokynurenic_acid/c-285/826?gclid=CJPTprKio9ECFbIW0wodeF8BNQ
http://www.abcam.com/7-chlorokynurenic-acid-ab120024.html

Látky chemicky podobné neutotransmiteru NMDA, pôsobia ako NMDA antagonisty. Psychoaktívne účinky môžu byť otázne, bolo by to treba pohľadať či niekto s tým experimentoval a aké mal skúsenosti
https://en.wikipedia.org/wiki/Midafotel
https://en.wikipedia.org/wiki/APV_(drug)

Zákony
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=272~2F2013&rpp=15#seznam
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/narizeni-vlady-c463/2013-sb-seznamech-navykovych-latek-_8597_2439_11.html
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-139
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-463