Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Mimotelové zážitky bez použitia psychoaktívnych látok. Ako je to možné?

Niektorí ľudia sú schopní dosiahnúť astrálne cestovanie - mimotelový zážitok, bez použitia psychoaktívnej látky, s pomocou určitých mentálnych návodov a mentálnych techník, ktoré si nájdu v literatúre alebo v na internete. Percentuálne ide o malý zlomok ľudí, nebude to ani jedno percento ľudí, ktorí to dokážu. Títo ľudia sú popri tom psychicky zdraví - netrpia žiadnou duševnou poruchou - teda aspoň veľká väčšina z nich (i keď aj niektorí schizofrenici, môžu mať mimotelové zážitky).
Títo ľudia môžu mať prirodzene inú mieru aktivity niektorých receptorov v mozgu ako väčšina ľudí. Mozog takýchto ľudí môže pracovať podobne ako keď je normálny človek pod vplyvom psychoaktívnej látky. Môže ísť o vysokú aktivitu dopamínových, seroninínových a κ (kappa) opioidných receptorov, sigma receptorov a nízku aktivitu NMDA receptorov.

Vedecké štúdie - mimotelové zážitkyhttp://www.researchgate.net/publication/19400788_Out-of-Body_Experiences_in_Schizophrenia_A_Questionnaire_Survey