Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

CBD, kanabidiol, cannabidiol je na zozname zakázaných látok, napriek tomu, že nemá omamné účinky

Navrhujem odstrániť zo zoznamu zakázaných látok látku CBD =kanabidiol (=cannabidiol), ktorý bol na zoznam zakázaných látok prijatý omylom, kedy ešte vedci o tejto látke nestihli urobiť takmer žiadne výskumy.
Ak by nebolo ministerstvo zdravotníctva ochotné vypustiť CBD zo zoznamu zakázaných látok, tak by bolo rozumné, ak je to možné, garantovať beztrestnosť k látke CBD, aby to nebol ani priestupok.
CBD nie je psychoaktívna látka: na kanabioidné receptory typu 1 a 2 (=CB1 a CB2) pôsobí 100 krát slabšie ako THC a aj to veľmi odlišným spôsobom.
CBD síce pôsobí na jeden so serotinínových receptorov 5HT1A, čo mu spôsobuje jeho protiúzkostné (=anxiolytické) a antidepresívne vlastnosti, háčik je ale v tom, že cez serotonínové receptory nikdy nemôže vzniknúť návykovosť (čo je samozrejme dokázané mnohými výskumami). Žiadne so serotonínových antidepresív (ktoré bežne predpisujú psychiatri aj na Slovensku), nebolo nikdy v žiadne krajine prijaté na zoznam zakázaných látok.
Vedecké články k tejto téme (tiež referencie k hore uvedenému obsahu)
Vedecké stanovisko k CBD pri diskusii pred Americkým senátom. Asi najdôležitejšie informácie k tejto téme sú v podnadpise Safety of CBD https://www.drugabuse.gov/about-nida/legislative-activities/testimony-to-congress/2016/biology-potential-therapeutic-effects-cannabidiol