Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Celkovo možno povedať, že slovenský „Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch“ je totálne diletantský, neodborný a veľmi hlúpy. Je na čase ho novelizovať.
           Psilocybín je účinná látky húb lysohlávok. Lysohlávky sa vyskytujú na väčšine územia celého sveta, vrátane Európy a Slovenska.
Zaujímavosťou je, že toxicita psilocybínu je veľmi nízka, smrteľná dávka je dva krát menšia ako u kofeínu. Napriek tomu je podľa slovenských zákonov táto látka v tzv. 1. skupine najviac nebezpečných omamných a psychotropných látok. Psilocybín je na podľa slovenských zákonov v rovnakej skupine s extrémne nebezpečným, zdraviu škodlivým a extrémne návykovým heroínom. Heroín je asi najviac nebezpečná droga na svete a vzniká na neho nesmierne silná fyzická a psychická závislosť.
Zasa české zákony, dávajú neškodný psylocibín a iné halucinogény do rovnakého zoznamu, tiež relatívne rozikovej maruihuany a THC.
           Psychedelikum DMT prezývaný ako „molekula duše“ (pomocou tejto látky sa dosahujú fascinujúce mimotelové zážitky) sa v malom množstve vyskytuje aj prirodzene v ľudskom tele, návykovosť a závislosť je samozrejme úplne vylúčená a je to zdraviu veľmi bezpečná látka. Napriek tomu slovenské zákony túto látku zaraďujú do rovnakej skupiny ako je heroín a český zákon do rovnakej skupiny ako marihuana (=THC).
           Je paradoxné, že hoci LSD (a iné psychedeliká) je z pohľadu zákona považované za vážnu drogu, v skutočnosti, LSD nielenže droga ne je, ale bola úspešne v psychiatrických výskumoch používaná na liečbu alkoholizmu. LSD nielenže nie je droga, ale dokonca lieči od drogovej závislosti – nielen od tej alkoholovej. Podľa psychiatrickej medicíny fungujú všetky závislosti (dokonca aj nelátkové závislosti ako je hazard) na presne rovnakom princípe a liečia sa prakticky rovnakou metodikou. Teda psychedeliká je možné použiť na liečenie drogovej alkoholovej, nelátkovej závislosti. Je absurdné, že tieto psychoaktívne látky (psychedeliká), ktoré dokážu liečiť dušu človeka, sú prísne zakázané a sú z pohľadu zákonu na presne rovnakej úrovni s nebezpečnými návykovými drogami.


Zaujímavé odkazy k téme http://www.lycaeum.org , http://psychonautwiki.org
Máte psychické potíže? Zkuste psychedelika, radí vědci http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/mate-psychicke-potize-zkuste-psychedelika-radi-vedci_280110.html
Svět "slaví" narozeniny LSD. Jeho zákaz je podvod století http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/svet-slavi-narozeniny-lsd-jeho-zakaz-je-podvod-stoleti_267381.html
LEGALIZUJTE PSYCHEDELIKA! http://www.ireport.cz/style/389-legalizujte-psychedelika.html