Nenávykové psychoaktívne látky

Vedecké články o psychedelických a disociatívnych látkach

Príprava pred užitím psychedelickej látky

Cieľom užitia psychedelickej látky (najmä DMT a psilocybínu) je dosiahnuť mimotelový zážitok.
Na to aby sa to bezpečne podarilo, je vhodná a potrebná aj príprava. Bez prípravy hrozí že sa človek dostane do príliš nízkych dimenzií čo môže byť nepríjemný zážitok. V inom prípade sa človek môže dostať do vibračne takmer rovnakej dimenzie ako je táto, čo nie je dobré na rozvoj.
Dobrá príprava umožní zažiť mimotelový zážitok aj s relatívne nízkou dávkou psychedelickej/disociatívnej látky a zažiť ho viac vedome a plnšie.

Príprava zahŕňa:
-Snenie, Lucídne snenie: v spánku má vždy človek „duchovné“ telo vždy niekoľko centimentrov nad fyzickým telom. Je to čiastočné astrálne cestovanie. Lucídne snenie je veľká výhoda. Ale veľké plus a veľká výhoda je aj samotné trénovanie si schopnosti pamätania si snov ako takých.
-treba si trénovať schopnosť naladenia si svojho vedomia na vyššie dimenzie. Dobrá je napr. táto meditácia
-„energetizácia“ si svojho vedomia, resp. duchovného tela na báze vedomého dýchania, „nasávania“ energie z vysokých zdrojov, z Absolútna. To pomôže prežiť zážitok viac vedome